KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Madde 1.

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, Numara: 22, 59500 Çerkezköy, Tekirdağ, İstanbul adresinde mukim Vastaş Valf Armatur Sanayii Ticaret Anonim Şirketi. (bundan böyle kısaca “Vastaş” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; Vastaş’ın sahibi olduğu https://vastas.com.tr (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

TANIMLAR:

Madde 2.

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

“İnternet Sitesi” https://vastas.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi,

“Kullanıcı”: “internet sitesi”ne çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

“Üye”: internet sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

“Üyelik”: “İnternet sitesinin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Vastaş tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

VASTAŞ TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER:

Madde 3.

– Vastaş; işbu sözleşmeyi onaylayan Üye’ye İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

– Vastaş’ın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,

– Vastaş ile ilgili haberler, ürünleri ile ilgili bilgiler, kurumsal bilgiler ve benzer içeriklerin paylaşımı,

– Üyenin bildirmiş olduğu e-posta adresine e-bülten yollama,

– Vastaş’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin Üye tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, yeni hizmetler hakkında uygunluk/fikir paylaşımı yapmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,

– Üyenin İnternet Sitesi’ne üyelik işlemlerinin yapılması; Üye’nin kişisel bilgilerinin (isim, soyad, e-posta, titr, ve iş websitesi adresi) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, Üye istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle İnternet Sitesi gerekli gördüğünde bu bilgilerin Üye tarafından İnternet Sitesi üzerinde güncellenmesinin sağlanması,

-Üye’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler(isim, soyad, e-posta vb.) Üye’lerden talep etmektedir. Vastaş bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik kullanıcı “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılması,

-İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, gizlilik koşulları dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, İnternet Sitesi’nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.

-Vastaş’ın kullanıcı tarafından İnternet Sitesi kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden e-posta yoluyla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Vastaş’ın kendisine yönelik olarak yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylayarak, Vastaş ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Vastaş’ın iş ortakları ile de paylaşılmasına onay vermektedir.

 

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ:

Madde 4.

Tüm hakları Vastaş’a ait olan https://vastas.com.tr (“İnternet Sitesi”) girerek bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgileri kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi yürürlüğe girmektedir. Vastaş, dilediği zaman işbu Kullanıcı ve Sözleşmesi’ni ve İnternet Sitesi’nde bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına İnternet Sitesi’ne her girişte Kullanıcı ve Gizlilik sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak isterse, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu’nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dökümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Kayıt Formu’nun altında bulunan (Üye Ol) butonunu tıklar. Üye Ol butonunu tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

Üye, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı Adı” Üye’ye özeldir ve aynı “Kullanıcı Adı” iki farklı üyeye verilmez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Vastaş, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir. Şifresini üst üste 3 kez yanlış giren kullanıcı “Şifremi Unuttum” bölümüne yönlendirilir, ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar, ve bu adımdan sonraki İnternet Sitesi’ne Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

Üyelik iptali ve hesap silme işlemleri kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının İnternet Sitesi’ne giriş yetkisi iptal edilecektir.

 

ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 5.

– Üye, Vastaş’ın İnternet Sitesi Üyelik Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

– Vastaş’ın İnternet Sitesi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Vastaş’a ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere Vastaş tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Vastaş’ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

– Üye verilerinin Vastaş’’ın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Vastaş’ın sorumlu olmayacağını,

– Vastaş hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Vastaş’’tan tazminat talep etmemeyi, Vastaş’tan izin almadan Vastaş servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Vastaş’’ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Vastaş’ın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Vastaş’ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

– Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,

– Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

– İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgiler, resimler, Vastaş markası ve diğer markalar, vastas.com.tr alan adı, logo, ikon, fotoğraf, çizim, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve işbu Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

 

VASTAŞ’A VERİLEN HAK VE YETKİLER:

Madde 6.

-Vastaş İnternet Sitesi’nin, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Vastaş’ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

-Vastaş, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Vastaş’ın, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

-Vastaş, İnternet Sitesi’nde mevcut her türlü hizmet, ürün, kullanma koşulları ile bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve gerekirse yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayınlandıkları anda yürürlüğe girecek olup değişikliklerin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğundadır. İnternet Sitesi’nin kullanılmaya başlanmasıyla bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

-İnternet Sitesi, Vastaş’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Vastaş, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

-İnternet Sitesi’ne girilerek İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin, programların ve diğer her türlü verinin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Vastaş sorumlu değildir. Vastaş, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerin kesintiye uğraması halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Vastaş, kullanıcıların İnternet Sitesi’ne girerken bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması nedeniyle doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

 

ÜYE VERİLERİ, E- BÜLTEN VE GİZLİLİK:

Madde 7.

-Vastaş, İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, şirketteki göreviniz, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Vastaş sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin Vastaş’’tan ve İnternet Sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün/eğitim içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Vastaş bünyesinde kullanılmaktadır.

-Üye’nin Vastaş ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

-Üye, kişisel bilgilerinin Vastaş tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, Vastaş İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Vastaş ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Vastaş tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini, ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder.Vastaş tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanır.

-Vastaş, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

-Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. Vastaş, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

* Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

* Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

* Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde

-Vastaş, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Vastaş tarafından garanti edilmemekte ve Link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Vastaş tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden Vastaş’ın sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan Üye’nin kendisi sorumludur.

-Vastaş, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.vastas.com/uyeliksozlesme adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

-Vastaş üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Vastaş ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir.

VASTAŞ’TA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ:

Madde 8.

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Vastaş’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER:

Madde 9. Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Vastaş’ın kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

Vastaş, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Vastaş’tan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 10.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.

TEBLİGAT:

Madde 11.

Üyenin, Vastaş’a bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Vastaş’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

YÜRÜRLÜK:

Madde 12.

Kullanıcı Kayıt Formu’nu doldurup formun altında bulunan “Kabul Ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FESİH:

Madde 13.

Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Vastaş’ın, burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.