Vastaş ENI/SAIPEM’in Tedarikçisi

Rafineri dengeli bir 190 kbbl/d rafinaj kapasitesi ile %59 luk dönüştürme kapasitesine sahiptir. ENI yönetimi bu birimin Avrupa’nın en verimli rafinerileri arasında olduğu kanaatindedir. Po Vadisinde yer alan bu rafineri, ağırlıklı olarak Kuzeybatı İtalya ve İsviçre’deki pazarların ihtiyacını karşılamaktadır. Bu rafinerinin yüksek esneklik kabiliyeti ve dönüştürme kapasitesi, oldukça çeşitli hammaddeleri işleyebilmesine olanak sağlamaktadır. Lojistik açıdan rafineri, Cenova terminalini Fransızca konuşulan İsviçre ile bağlayan Merkezi Avrupa Boru Hattı’nın güzergahı üzerinde konumlandırılmıştır.

Turin-Milan-Cenova endüstriyel üçgeninde yer alan rafineri İtalya’daki en fazla endüstrileşmiş bölgelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bu konum aynı zamanda, petrol boru hatları vasıtasıyla birbirine yakın bir tedarik ve dağıtım şebekesinin kurulmasını da sağlamış olup, çevresel etkileri ve petrol ürünlerinin karayolu taşıma ve elleçleme masraflarının en aza indirgenmesini ve böylece teslimatların daha hızlı ve zamanında yapılmasını garantilemiştir.